Rozwody Kraków

Na ratunek ofiarom przemocy…

W ostatnim wpisie przedstawiłam Państwu niestety bardzo powszechną przyczynę rozpadu małżeństw, jakim jest przemoc psychiczna. W dzisiejszym wpisie chciałabym się skupić na przemocy fizycznej oraz tematyce niebieskiej karty, odnośnie której w ciągu ostatniego tygodnia dostałam mnóstwo pytań. Dzisiejszy wpis ma niewątpliwie szczególnie duże znaczenie, jeżeli chodzi o tematykę dowodową w sprawach rozwodowych.

W pierwszej kolejności kilka słów wprowadzenia. Komenda Głowna Policji w porozumieniu z Komendą Stołeczną Policji i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała procedurę niebieskiej karty. Omawiając problematykę niebieskiej karty wskazać, jak ważną rolę w procedurze pełni Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. To właśnie ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia takiej procedury przez wskazane instytucje takie jak: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświatę (placówki oświatowe, szkoły, świetlice specjalistyczne) i instytucje związane z ochroną zdrowia.

Z praktyki prowadzonych spraw rozwodowych mogę, wskazać, że procedurę najczęściej wszczynają jednak członkowie rodziny doświadczonej przemocą lub osoby z bliskiego otoczenia, posiadające wiedzę na temat znęcania się nad rodziną. To bardzo budujące, gdyż do niedawna panowało przyzwolenie na stosowanie przemocy domowej. Sąsiedzi nie chcieli się wtrącać, ofiary przemocy przyznawać czego doświadczają. Procedura niebieskiej karty jest podzielona na dwie części: Kartę A, w której mamy udokumentowane każde zgłoszenie, interwencję policji, każde zdarzenie i jakie w związku z nim zostały podjęte działania. W karcie B natomiast wyszczególnione są przestępstwa wraz z ich szczegółowym opisem, które są związane ze stosowaniem przemocy domowej. Karta B zawiera również niezbędne dane instytucji, do których ofiara może zwrócić się o pomoc.

Procedura ma tyle samo zwolenników wśród ofiar przemocy co przeciwników. Dlaczego? Warto wskazać, że przez założenie niebieskiej karty nie uwolnimy się od męża tyrana. Czym innym jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które niewątpliwe jest krokiem bardziej radykalnym. Z perspektywy rozwodu ze sprawcą przemocy w rodzinie procedura niebieskiej karty jest bardzo pomocna. Stanowi ona bardzo ważny dowód podczas rozprawy rozwodowej. W karcie zapisane są wszystkie interwencje, zdarzenia, notatki policyjne, które z perspektywy rozwodu z orzeczeniem o winie i udowodnienia tej winy sprawcy przemocy w rodzinie są niezbędne.

Drugą zaletą założenia karty jest specjalistyczna pomoc. Pamiętajmy, że zazwyczaj sprawca przemocy w rodzinie stosuje przemoc również wobec dzieci. Pomoc psychologa, specjalistyczna terapia to kolejne dwa ważne filary, na które możemy liczyć, zakładając niebieską kartę.

Trzecim plusem jest brak możliwości wycofania tego, co jest zawarte w niebieskiej karcie! Dlaczego to tak istotne? Niejednokrotnie klientki/klienci wycofują się z zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, wycofują pozew o rozwód, licząc na zmianę ze strony sprawcy przemocy w rodzinie. Jak zapewne się Państwo domyślacie, zmiana niestety najczęściej kończy się tylko na obietnicach. Po każdej kolejnej szansie, którą ofiara przemocy stara się dać sprawcy, znowu dochodzi do przemocy. Dlatego informacje zawarte w karcie mogą być niezwykle ważne!

Na zakończenie-link, który odeśle Państwa do Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”, zachęcam do lektury nie tylko ofiary przemocy w rodzinie, a każdego, bo nigdy nie wiadomo co dzieje się za ścianą obok …
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091245/O/D20111245.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *